منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
صحيح باردار شدن