منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
شکل دادن به بازوها