عطر و ادکلن ارشاکو
اميركبير | کلوپ آموزش
منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
اميركبير
  • امیر کبیر

    میرزاتقی‌خان امیرکبیر صدراعظم ایران در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار بود. میرزا تقی خان امیر کبیر, صدراعظم مشه ...

    میرزاتقی‌خان امیرکبیر صدراعظم ایران در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار بود. میرزا تقی خان امیر کبیر, صدراعظم مشهور دورهٔ ناصرالدین شاه قاجار. نام اصلی امیرکبیر محمد تقی بود که بعدها تقی گفته می‌شد .عناوین و ...

    بیشتر بخوانید