ارشاکو
پکیج آموزش طراحی وب سایت به زبان فارسی | کلوپ آموزش

 • ADS
 • ADS
 • پکیج آموزش طراحی وب سایت به زبان فارسی

  تمامی فصول : ۲۴ فصل

  سطح : مقدماتی – متوسطه – پیشرفته

  زبان : فارسی

   

  آموزش های این مجموعه :

  فصل اول :

  • درس ۱ : اینترنت وب و HTML
  • درس ۲: لزوم رعایت استانداردها
  • درس ۳ : XHTMLو HTML
  • درس ۴: عناصر سازنده
  • درس ۵: محتویات متنی
  • درس ۶: لینک ها تصاویر و محتویات دیگر
  • درس ۷: نام های فایل ها
  • درس ۸ : URL
  • درس ۹ : XHTMLدر مقابل HTML
  • درس ۱۰ : نسخه ها حالت ها و Doctype ها

  فصل دوم :

  • درس ۱۱ : نمایش پیش فرض XHTMLو HTML
  • درس ۱۲ : افزودن CSS و خصوصیات Style
  • درس ۱۳: طراحی سایت موردنظر
  • درس ۱۴: ساختن یک صفحه وب
  • درس ۱۵: ذخیره کردن صفحات وب
  • درس ۱۶: مشخص کردن یک صفحه پیش فرض
  • درس ۱۷: ویرایش صفحات وب
  • درس ۱۸: سازماندهی فایل ها
  • درس ۱۹: مشاهده صفحات وب در یک مرورگر
  • درس ۲۰: الهام گرفتن از کارهای دیگران

  فصل سوم :

  • درس ۲۱: آغاز کردن یک صفحه وب
  • درس ۲۲: ساختن شالوده صفحه
  • درس ۲۳ : اعلان روش Encoding
  • درس ۲۴: ساختن عنوان صفحه
  • درس ۲۵ : ساختن Headerها
  • درس ۲۶: ایجاد یک پاراگراف جدید
  • درس ۲۷: نامگذاری المان ها
  • درس ۲۸: تقسیم کردن یک صفحه یه بخش های مختلف
  • درس ۲۹: ایجاد یک خط جدید
  • درس ۳۰: افزودن توضیحات

  فصل چهارم :

  • درس ۳۱ : نمایش Tool Tip ها برای المان
  • درس ۳۲: فرمت کردن متن
  • درس ۳۳ : نوشتن متن به صورت Ltalicو Bold
  • درس ۳۴: تغییر دادن اندازه متن
  • درس ۳۵: استفاده از یک فونت
  • درس ۳۶: متن های از پیش فرض شده
  • درس ۳۷: نمایش نقل قول ها
  • درس ۳۸ : ساختن Superscrip و Subscript
  • درس ۳۹: مشخص کردن متن های تغییر یافته
  • درس ۴۰: نمایش کلمات اختصاری

  فصل پنجم :

  • درس ۴۱: نکاتی در مورد تصاویر وب
  • درس ۴۲ : دستور Save For Web
  • درس ۴۳: کوچک کردن تصاویر
  • درس ۴۴ : ایجاد شفافیت
  • درس ۴۵ : استفاده از رنگ Browser Safe
  • درس ۴۶ : کاهش تعداد رنگ ها
  • درس ۴۷ : نمایش تصاویر به صورت مرحله ای
  • درس ۴۸ : استفاده از Blurring برای بهبود فشرده سازی
  • درس ۴۹ : قرار دادن تصاویر در یک صفحه
  • درس ۵۰ : استفاده از متن جایگزین

  فصل ششم :

  • درس ۵۱ : تعیین اندازه تصویر برای نمایش سریعتر
  • درس ۵۲ : تغییر دادن ابعاد یک تصویر
  • درس ۵۳ : پیوند زدن Thumbnail
  • درس ۵۴ : تعیین موقعیت تصاویر
  • درس ۵۵ : جلوگیری از شکسته شدن المان ها
  • درس ۵۶ : افزایش فضای خالی اطراف یک تصویر
  • درس ۵۷ : تراز کردن تصاویر
  • درس ۵۸ : افزودن خطوط افقی
  • درس ۵۹ : ایجاد لینک به صفحه دیگر
  • درس ۶۰ : ساختن Anchorها

  فصل هفتم :

  • درس ۶۱ : نمایش صفحه مقصد لینک ها در یک صفحه خاص
  • درس ۶۲ : تنظیم هدف پیش فرض
  • درس ۶۳ : ساختن انواع لینک ها
  • درس۶۴ : ساختن کلید های میانبر
  • درس ۶۵ : تنظیم Tab Order
  • درس ۶۶ : استفاده از تصاویر برای لینک ها
  • درس ۶۷ : تقسیم کردن یک تصویر به مناطق حساس
  • درس ۶۸ : ساختن StyleSheet خارجی
  • درس ۶۹ : پیوند زدن های StyleSheet خارجی
  • درس ۷۰ : انتخاب یک خانواده فونت

  فصل هشتم :

  • درس ۷۱ : گنجاندن فونت ها در یک صفحه
  • درس ۷۲ : نوشتن متن به صورت Italic
  • درس ۷۳ : نوشتن متن به صورت Bold
  • درس ۷۴ : تنظیم اندازه فونت
  • درس ۷۵ : تنظیم فاصله بین خطوط پاراگراف

  فصل نهم :

  • درس ۷۶ : تنظیم تمام خصوصیات فونت در یک مرحله
  • درس ۷۷ : تعیین رنگ متن
  • درس ۷۸ : تغییر دادن پس زمینه
  • درس ۷۹ : تنظیم فاصله بین کلمات
  • درس ۸۰ : ایجاد تو رفتگی
  • درس ۸۱ : تراز کردن متن
  • درس ۸۲ : تعیین بزرگی و کوچکی حروف
  • درس ۸۳ : ساختن لیست ها
  • درس ۸۴ : انتخاب بولت ها
  • درس ۸۵ : انتخاب شماره اولین آیتم لیست

  فصل دهم :

  • درس ۸۶ : استفاده از علائم سفارشی
  • درس ۸۷ : کنترل مقدار تو رفتگی علائم
  • درس ۸۸ : تنظیم تمامی ویژگی های لیست در یک مرحله
  • درس ۸۹ : ساخت لیست های توضیحی
  • درس ۹۰ : تعیین Style لیست های تودرتو
  • درس ۹۱ : تعیین طرح جدول
  • درس ۹۲ : ساختن یک جدول ساده
  • درس ۹۳ : افزودن یک کادر
  • درس ۹۴ : تنظیم پهنای جدول
  • درس ۹۵ : قرار دادن جدول در مرکز صفحه

  فصل یازدهم :

  • درس ۹۶ : قرار دادن متن در اطراف یک جدول
  • درس ۹۷ : ترکیب کردن جدول ها
  • درس ۹۸ : تراز کردن محتویات یک خانه
  • درس ۹۹ : تغییر دادن رنگ پس زمینه
  • درس ۱۰۰ : تعیین فاصله بین خانه ها
  • درس ۱۰۱ : گسترش یک خانه در طول دو ستون
  • درس ۱۰۲ : گسترش یک خانه در طول دو سطر
  • درس ۱۰۳ : تقسیم جدول به گروه های ستونی
  • درس ۱۰۴ : تقسیم جدول به گروه های افقی
  • درس ۱۰۵ : تعیین کادرس

   

  قیمت فقط ۱۲۰۰۰تومان

   

  http://elikan.ir/upload/uc_739.png

   

  ابتدا محصول را درب منزل دریافت کنید و سپس هزینه آن را به مامور پست بپردازید.

   

   

  فصل دوازدهم :

  • درس ۱۰۶ : ساختن یک فریم ساده
  • درس ۱۰۷ : ساختن فریم ها
  • درس ۱۰۸ : ترکیب کردن فریم ها
  • درس ۱۰۹ : ساختن یک فریم lnlin
  • درس ۱۱۰ : تنظیم حاشیه های یک فریم
  • درس ۱۱۱ : نمایش یا مخفی کردن نوار پیمایش
  • درس ۱۱۲ : تنظیم رنگ کادرها
  • درس ۱۱۳ : تنظیم اندازه کادرها
  • درس ۱۱۴ : جلوگیری از تغییر اندازه ی فریم ها توسط کاربر
  • درس ۱۱۵ : اصول کلی
  • درس ۱۱۶ : اهداف عمومی
  • درس ۱۱۷ : نکات قابل توجه
  • درس ۱۱۸ : بازارهای هدف

  فصل سیزدهم :

  • درس ۱۱۹ : کالاها و خدمات
  • درس ۱۲۰ : استفاده از ایده های سایت رقیب
  • درس ۱۲۱ : قالب بندی طبقاتی سایت وب
  • درس ۱۲۲ : طرح ریزی جزئیات سایت وب
  • درس ۱۲۳ : ملاحظات محتوا
  • درس ۱۲۴ : ملاحظات متن
  • درس ۱۲۵ : ملاحظات رنگ
  • درس ۱۲۶ : ملاحظات پیمایش
  • درس ۱۲۷ : ملاحظات گرافیک
  • درس ۱۲۸ : ملاحظات دیداری
  • درس ۱۲۹ : افزایش بازدید های مکرر
  • درس ۱۳۰ : جذب مشتریان با رقابت ها و مسابقات

  فصل چهاردهم :

  • درس ۱۳۱ : ایجاد لینک های مفید در سایت
  • درس ۱۳۲ : سرمایه گذاری در جلسات گپ
  • درس ۱۳۳ : ارائه رهنمودهای روزانه
  • درس ۱۳۴ : تعامل جهانی با تابلوهای اعلانات
  • درس ۱۳۵ : نظرسنجی از بازدیدکنندگان
  • درس ۱۳۶ : سایت روز
  • درس ۱۳۷ : قرار دادن کارتون
  • درس ۱۳۸ : استفاده از طنزها و جوک ها
  • درس ۱۳۹ : استفاده از بازی ها
  • درس ۱۴۰ : خدمات یاد و رویدادهای خاص
  • درس ۱۴۱ : افزودن تصاویر به ستون مشاوره
  • درس ۱۴۲ : پول درآوردن به کمک فرصت های بازاریابی ویروسی

  فصل پانزدهم :

  • درس ۱۴۳ : بازاریابی ویروسی براساس کالا و خدمات
  • درس ۱۴۴ : Blue Mountain
  • درس ۱۴۵ : کارت پستال های مجازی
  • درس ۱۴۶ : تشریح بازاریابی اجاره ای
  • درس ۱۴۷ : بازاریابی اجاره ای براساس انگیزه
  • درس ۱۴۸ : توضیحی بر بازاریابی اجاره ای
  • درس ۱۴۹ : ساخت سایت مطلوب جستجو
  • درس ۱۵۰ : تشریح موتور های جستجوگر
  • درس ۱۵۱ : انتخاب موتورهای جستجوگر مهم
  • درس ۱۵۲ : کلمات کلیدی
  • درس ۱۵۳ : رقبای خود را بشناسید
  • درس ۱۵۴ : استفاده از عناوین توضیحی

  فصل شانزدهم :

  • درس ۱۵۵ : متن صفحه
  • درس ۱۵۶ : استفاده از موتورهای جستجو از دستور Alt
  • درس ۱۵۷ : هدایت موتورهای جستجوگر
  • درس ۱۵۸ : سایر تکنیک های طراحی
  • درس ۱۵۹ : فرایند ارائه
  • درس ۱۶۰ : دایرکتورها و موتورهای جستجوگر
  • درس ۱۶۱ : دقت در ارئه و کسب موقعیت بهتر
  • درس ۱۶۲ : درخواست های ثبت چندباره
  • درس ۱۶۳ : صفحات درگاهی
  • درس ۱۶۴ : Yahoo از نمایی نزدیکتر
  • درس ۱۶۵ : AltaVista از نمایی نزدیکتر

  فصل هفدهم :

  • درس ۱۶۶ : استفاده کارآمد از خدمات و ابزارهای ارائه
  • درس ۱۶۷ : معرفی کارت تجارت الکترونیک
  • درس ۱۶۸ : نحوه ی ایجاد فایل امضا
  • درس ۱۶۹ : باید ها و نباید های فایل امضا
  • درس ۱۷۰ : ایجاد ارتباط
  • درس ۱۷۱ : پیام های ایمیل کارآمد
  • درس ۱۷۲ : اهمیت خط موضوع
  • درس ۱۷۳ : از روش BBC استفاده کنید
  • درس ۱۷۴ : نکاتی راجع به پاسخگویی مناسب
  • درس ۱۷۵ : HTML یا متن

  فصل هجدهم :

  • درس ۱۷۶ : تشخیص استفاده از پیوست ها
  • درس ۱۷۷ : بازاریابی از طریق ایمیل با کسب اجازه
  • درس ۱۷۸ : پاسخگویی خودکار چیست؟
  • درس ۱۷۹ : انواع پاسخگوهای خودکار
  • درس ۱۸۰ : قابلیت های پاسخگویی خودکار
  • درس ۱۸۱ : بازاریابی موفق از طریق پاسخگویی خودکار
  • درس ۱۸۲ : ارتباط با مخاطبین هدف
  • درس ۱۸۳ : انواع لیست های پستی با دسترسی عام
  • درس ۱۸۴ : لیست های تبادل نظر پستی
  • درس ۱۸۵ : یافتن لیست پستی درست

  فصل نوزدهم :

  • درس ۱۸۶ : اشتراک در لیست های پستی مورد نظر
  • درس ۱۸۷ : تشکیل پیام های کارآمد
  • درس ۱۸۸ : چرا لیست های پستی شخص موردنظر نیاز است؟
  • درس ۱۸۹ : مسائل حریم خصوصی
  • درس ۱۹۰ : لیست پستی خود را مدیریت کنیم
  • درس ۱۹۱ : ایجاد لیست های پستی با پایگاه داده ها
  • درس ۱۹۲ : نحوه ی تبلیغ پستی لیست اختصاصی
  • درس ۱۹۳ : ارتباط با لیست پستی
  • درس ۱۹۴ : شرکت های لیست پستی چگونه کار میکنند
  • درس ۱۹۵ : نحوه ی انتخاب یک شرکت لیست پستی برای کار

  فصل بیستم :

  • درس ۱۹۶ : نحوه ی کار کردن با یک شرکت لیست پستی مستقیم
  • درس ۱۹۷ : هزینه های مربوط به بازاریابی لیست پستی مستقیم
  • درس ۱۹۸ : بازاریابی بهتر با لیست پستی مستقیم
  • درس ۱۹۹ : اهمیت لینک ها
  • درس ۲۰۰ : قدرت ماندگاری لیست ها
  • درس ۲۰۱ : لینک های خارج شونده
  • درس ۲۰۲ : ابزارهایی برای شناسایی لینک های رقیبان

  فصل بیست و یکم :

  • درس ۲۰۳ : کسب موفقیت در جذب لینک های بالقوه
  • درس ۲۰۴ : نگهداری سابقه ی بازاریابی
  • درس ۲۰۵ : برنامه های شراکت برای افزایش ترافیک سایت
  • درس ۲۰۶ : نحوه ی ادامه کار با سایت شریک
  • درس ۲۰۷ : فواید ایجاد برنامه شراکت
  • درس ۲۰۸ : شروع به کار برنامه شراکت شخصی
  • درس ۲۰۹ : مثال از Amazon
  • درس ۲۱۰ : فرا شاخص چیست؟
  • درس ۲۱۱ : نحوه ی یافتن فراشاخص های مناسب
  • درس ۲۱۲ : قرارداد فراشاخص ها در لیست برای جلوی بهتر
  • درس ۲۱۳ : بردن جایزه و کسب افتخار
  • درس ۲۱۴ : چه چیزهایی Hot و چه چیزهایی Cool هستند؟

  فصل بیست و دوم :

  • درس ۲۱۵ : ارسال جوایز برروی سایت وب
  • درس ۲۱۶ : میزبانی جشنواره ی جوایز شخصی
  • درس ۲۱۷ : کسب شهرت بیشتر با آگهی درون خطی
  • درس ۲۱۸ : ویژگی های آگهی درون خطی
  • درس ۲۱۹ : به کارگیری منابع بنر
  • درس ۲۲۰ : مکان، مکان، مکان
  • درس ۲۲۱ : ملاحظاتی هنگام خریداری بنر
  • درس ۲۲۲ : قابل دید بودن بنر
  • درس ۲۲۳ : صرفه جویی در هزینه های آگهی
  • درس ۲۲۴ : رهنمودهایی در مورد آگهی های طبقه بندی شده
  • درس ۲۲۵ : لینک های تجاری
  • درس ۲۲۶ : حمایت از فهرست پستی

  فصل بیست و سوم :

  • درس ۲۲۷ : فواید تبلیغات رسانه ای نسبت به آگهی
  • درس ۲۲۸ : نشریه خبری چیست؟
  • درس ۲۲۹ : قالب نشریه خبری
  • درس ۲۳۰ : انتشار چه مطالبی مناسب و نامناسب است
  • درس ۲۳۱ : تهیه کیت های رسانه ای
  • درس ۲۳۲ : ایجاد دفتر رسانه های درون خطی
  • درس ۲۳۳ : مجله ی الکترونیکی چیست؟
  • درس ۲۳۴ : استفاده از مجلات به عنوان ابزار بازاریابی
  • درس ۲۳۵ : رهنمودهایی برای پخش آگهی
  • درس ۲۳۶ : ایجاد مجله ی الکترونیکی شخصی
  • درس ۲۳۷ : جایگزینی برای دایرکتورها و حلقه های وب
  • درس ۲۳۸ : راه اندازی حلقه های وب
  • درس ۲۳۹ : فواید حلقه های وب
  • درس ۲۴۰ : بی میلی موسسات تجاری برای شرکت در حلقه وب
  • درس ۲۴۱ : سایر فرصت های بازاریابی حلقه های وب
  • درس ۲۴۲ : مقایسه رسانه های قابل پخش و غیرقابل پخش
  • درس ۲۴۳ : استفاده از رسانه های عالی
  • درس ۲۴۴ : اهداف تبلیغ برون خطی
  • درس ۲۴۵ : تبلیغ
  • درس ۲۴۶ : بازدید کننده ی سایت شما چه کسی است؟
  • درس ۲۴۷ : استفاده از فایل های سابقه
  • درس ۲۴۸ : تحلیل فایل های سابقه
  • و….

   

  با تشکر از ابراز احساس شما!
  بعد از خواندن مطلب چه حسی دارید؟
  • برانگیخته
  • مجذوب کننده
  • خوشحال کننده
  • حوصله سر بر
  • ناراحت کننده
  • عصبانی شدم
  برچسب ها : , , , , , ,

  ديدگاهي بدهيد !


  Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.