ارشاکو
آموزش چند راهکار برای خوشتیپ شدن | کلوپ آموزش

 • ADS
 • ADS
 • آموزش چند راهکار برای خوشتیپ شدن

  اغــلـب افــراد در انــتــخـاب لـبـاسـی کـه مـنـاسـب جـثــه آنـها بوده و همچـنـیـن چـگـونـگی سـت کـردن آنـهـا دچـار سردرگمی می باشنـد. در زیـر بـه اصـول کـلـی انتـخاب و هماهنگ کردن لباسها با یکدیگر میپردازیم:

  اصول کلی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۱- همواره لباسی را بپوشید که کاملا اندازه شما باشد.

  ۲- پوشیدن لباسهای بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـیـز تـر جـلوه داده و آنـها را پنهان نمیکند.

  ۳- بیشتر سعی کنید تنها در زمانی که کمر باریکی دارید از کمر بند استفاده کنید.

  ۴- پارچـه هـای سـنگین مانـند پـشمـی، بافـتنی و چرمی شما را سنگین وزن تر جلوه میدهند.

  ۵- پارچه های سبک وزن مانند کتان، نخی شما را لاغر تر جلوه میدهند.

  ۶- رنگهای تیره شما را لاغر تر و کوچک تر میکنند.

  ۷- رنگهای روشن شما را بزرگتر و حجیم تر میکنند.

  ۸- لباسهای بالا تنه و پایین تنه یکرنگ شما را لاغر تر جلوه میدهند.

  ۹- لباسهای بالا تنه و پایین تنه با رنگهای متفاوت شما را بلند قد تر میکند.

  ۱۰- لباسهای یقه بلند گردن را کوتاه تر میکند.

  ۱۱- گردن بند کوتاه نیز گردن را کوتاه تر میکند.

  ۱۲- روسـری کـه به سـمت پـایین آویزان شـده باشد، قـد شما را بلند تر جلوه میدهد.

  ۱۳- خالکوبی پـیـرامـون گـردن و روی شــانـه هـا سبـب چهار شانه تر شدن شما میگردد.

  ۱۴- لـبـاس بـا خطوط افقی شما را چاق تـر و بـا خـطـوط عمودی شما را لاغر تر جلوه میدهـد.

  بـرای لاغر تر و بلند قد تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید:

  ۱- لباسهای کاملا اندازه بپوشید لباسهای خیلی کوچـک و خیلی بزرگ تنها شما را چاق تر نشان میدهند.

  ۲- لباسهای یکدشت یکرنگ بپوشید. تـرجیـحا یـکرنـگ از سر تا نوک پا.

  ۳- از پـوشیـده لبـاسـهای با طرح برجسته و پارچـه هـای زمخت خود داری کنید.

  ۴- لباسهای تیره رنگ با پارچه های نازک و نرم بپوشید.

  ۵- شلوار را در ناحیه کمر بالا بیاورید نه پایین تر.

  ۶- کراوات با پهنای متوسط پوشیده و حتما طول آن تا کمر برسد.

  ۷- از پوشیدن لباسهای با نقش و نگار شلوغ خودداری ورزید.

  ۸- لباس با طرح راه راه عمودی بپوشید.

  ۹- از داشتن ملزومات بیش از حد خود داری کنید.

  ۱۰- کفش پاشنه بلند به پا کنید.

  برای کوتاه تر و چاق تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید:

  ۱- لباسهای با رنگ متفاوت بپوشید.

  ۲- رنگهای روشن و پر رنگ بپوشید.

  ۳- کراوات پهن تر بپوشید.

  ۴- لباسهای چند لایه به تن کنید.

  ۵- کفش بدون پاشنه و ظریف بپوشید.

  ۶- شلوار تمام قد بپوشید.

  ۷- از پوشیدن لباسهای سرتاسر یکرنگ بپرهیزید.

  ۸- لباس با طرح راه راه عمودی و کراوات باریک نپوشید.

  چگونه ست کنیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۱- رنگ جوراب باید همرنگ و یا تیره تر از شلوار باشد.

  ۲- رنگ کمربند با رنگ کفش باید یکسان باشد.

  ۳- کـت و شلـوار خــاکستـری و سرمه ای با کفش مشکی، و کـت و شـلـوار قـهـوه ای و زیتونی با کفش قهوه ای ست است.

  نکات ست کردن لباس برای زنان…

  زنان قد بلند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۱- از کمر بند پهن استفاده کنید.

  ۲- از دامن خیلی کوتاه و خیلی بلند پرهیز کنید.

  ۳- بهتر اسـت پـیـراهن خـود را داخـل شـلـوار و دامـن تــو بگزارید تا خط عمودی کمرتان نمایانتر گردد.

  ۴- لباس نقش دار و طرح خطوط افقی بپوشید.

  ۵- دامن بلند و یا دمپا گشاد بپوشید.

  ۶- لباسهای سر تا پا یکرنگ نپوشید.

  ۷- از گردنبند و گوشواره کوچک استفاده نکنید.

  ۸- کیف دستی کوچک حمل نکنید.

  ۹- شلوار راسته بپوشید.

  ۱۰- تاپ نپوشید.

  ۱۱- کـفش پاشنه بلند نپوشید و از کفـش انـدکـی لـژ دار استفاده کنید.

  زنان قد کوتاه و ریز نقش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۱- لباس با طرح راه راه افقی نپوشید.

  ۲- از لباس هـای رنگارنـگ، ملزومات بــزرگ و شلوار دمـپا گشاد و یا پاچه های تا شده استفاده کنید.

  ۳- دامن کوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشید.

  ۴- لبـاس هـای یـکرنـگ و شـلوار راســته و لباس تــنـگ و ملزومات کوچک استفاده کنید.

  ۵- خطوط عمودی و لباسهای یقه هفت بدن را کشیده تر میکنند.

  ۶- کفش کمی نوک تیز بپوشید.

  ۷- کفش پاشنه بلند بپوشید.

  ۸- از کمر بند باریک استفاده کنید.

  زنان چاق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۱- لباسهای یکدست یکرنگ بپوشید.

  ۲- از کت و ژاکت بلند با دکمه های باز استفاده کنید.

  ۳- از روسری شالی استفاده کنید.

  ۴- گردنبند دراز شما را لاغر تر میکند.

  ۵- کفش پاشنه بلند بپوشید.

  ۶- لـبـاس یقه هفت و قلبی شکل، گـردن را کشـیـده تـر میکند.

  ۷- ژاکت بلند بدون اپل بپوشید.

  ۸- لباسهای تیره رنگ بپوشید.

  نکات ست کردن لباس برای مردان…

  مردان قد بلند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۱- لباسهای یکدست یکرنگ نپوشید.

  ۲- لباسها و شلوارهای زیپدار نپوشید.

  ۳- کـت و شـلوار بـا خـطـوط راه راه بـا خـطـوط عـمــودی و کراوات باریک و ژاکت که طولش تا روی کمر است نپوشید.

  مردان قد کوتاه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۱- کفش بوت و ساق بلند نپوشید آنها شما را قد بلندتر نمیکنند.

  ۲- شلوار پاچه کوتاه و یا پاچه تا شده نپوشید.

  ۳- لباس آستین دار به تن کنید.

  ۴- از نقش و نگار عمودی راه راه عمودی و شلوار راسته و کراوات باریک استفاده کنید.

  مردان لاغر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۱- کراوات باریک و پیراهن و یا تیشرت یقه هفت نپوشید.

  ۲- لباسهای براق و با خطوط عمودی و چسبان نپوشید.

  ۳- کت و شلوار اپل دار بپوشید.

  ۴- شلوار بگی بپوشید.

  ۵- پلوور حجیم و یقه اسکی بپوشید.

  مردان چاق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۱- ژاکت اپل دار نپوشید.

  ۲- کراوات زرق و برق دار نزنید.

  ۳- دکمه پیراهن را تا انتها و بالا نبندید.

  ۴- ساعت باریک به دست نکنید.

  ۵- پلوور حجیم و یقه اسکی نپوشید.

  ۶- بلوز و پیراهن یقه هفت نپوشید.

  ۷- شلوار تنگ نپوشید.

  ۸- لباس با خطوط عمودی و کراوات یکرنگ استفاده کنید.

  ۹- از لباسهای تیره رنگ استفاده کنید.

  مردان شکم بزرگ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۱- جلیقه و یا هر چیزی که روی شکم بیافتد و به آن فشار بیاورد را نپوشید.

  ۲- شلوار را روی شکم خود نیاورید.

  ۳- لباسهای براق و یا روشن نپوشید.

  ۴- لباسهای گشاد و تیره رنگ بپوشید.

  ۵- کراوات پهن بزنید که تا خط کمر بلند باشد.

  ۶- ژاکت و شلوار یکرنگ بپوشید.

  ————————————-

  با تشکر از ابراز احساس شما!
  بعد از خواندن مطلب چه حسی دارید؟
  • برانگیخته
  • مجذوب کننده
  • خوشحال کننده
  • حوصله سر بر
  • ناراحت کننده
  • عصبانی شدم
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

  ديدگاهي بدهيد !


  Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.