ارشاکو
آموزش تمرینات آرام سازی ذهن | کلوپ آموزش

 • ADS
 • ADS
 • آموزش تمرینات آرام سازی ذهن

   

   

  اگر دوست دارید ذهنی همیشه آرام داشته باشید و یا زمانیکه دچار استرس و دلشوره می شوید تمرینات زیر را انجام دهید :

  ۱٫ ابتدا به یک مکان خلوت بروید ، روی صندلی بنشینید و پشت خود را صاف نگه دارید . کف پاها را روی زمین بگذارید و دست ها را روی ران قرار دهید .

  ۲٫ ابروها را تا جایی که می توانید به طرف بالا بکشید و در این حالت نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید .

  ۳٫ چشم ها را محکم ببندید و پلک ها را روی هم فشار دهید و در این حالت نگه دارید . سپس به آهستگی چشم ها را باز کنید .

  ۴٫ زبان خود را به سقف دهان فشار دهید آنرا چند ثانیه نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید .

  ۵٫ دندان های خود را به سقف دهان فشار دهید . آن را چند ثانیه نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید . در صورتیکه دندان مصنوعی دارید  این حرکت را انجام ندهید .

  ۶٫ لب ها را به هم فشار دهید و چروک کنید . چند ثانیه نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید .

  ۷٫ شانه ها را بالا بکشید و سفت نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید .

  ۸٫ دست راست را مشت کنید و ساعد را روی بازو خم کنید و محکم فشار دهید .در این حالت نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید . این حرکت را با دست چپ نیز انجام دهید . یک نفس عمیق بکشید و ریه ی خود را از هوا پر کنید و نفس خود را حبس کنید و در این حالت به شکم خود فشار آورید .سپس به آهستگی نفس خود را بیرون دهید و ریه را کاملا خالی کنید .

  ۹٫ کتف ها را تا جایی که می توانید به عقب ببرید و فشار دهید و در این حالت سفت نگه دارید . سپس به آرامی رها کنید .

  ۱۰٫ پای راست را صاف نگه دارید و پنجه ی پا را به طرف بیرون بکشید و در این حالت نگه دارید . بعد پنجه پا را به طرف خود خم کنید و پا را سفت در این حالت نگه دارید . سپس به آهستگی پا را زمین بگذارید . این حرکت را با پای چپ تکرار کنید .

  ۱۱٫ زانوی راست را خم کنید و ران را تا جایی که می توانید بالا بیاورید و سفت نگه دارید سپس به آهستگی پا را زمین بگذارید . این حرکت را با پای چپ نیز تکرار کنید .

  این تمرینات را روزی یک تا دوبار انجام دهید .

  با تشکر از ابراز احساس شما!
  بعد از خواندن مطلب چه حسی دارید؟
  • برانگیخته
  • مجذوب کننده
  • خوشحال کننده
  • حوصله سر بر
  • ناراحت کننده
  • عصبانی شدم
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

  ديدگاهي بدهيد !


  Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.