عطر و ادکلن ارشاکو
گام به گام با آموزش اکسل (قسمت ششم-ویرایش داده ها) | کلوپ آموزش
منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید

گام به گام با آموزش اکسل (قسمت ششم-ویرایش داده ها)

-ویرایش داده ها

برای حذف یا ویرایش دادهها در سلول به چهار روش اقدام میکنیم :

۱- سلول مورد نظر را انتخاب کرده کلید  Deleteرا فشار می دهیم تا داده فعلی حذف شده و سپس داده جدید را تایپ میکنیم .

۲- برروی سلول مورد نظر رفته , داده جدید را تایپ می کنیم  .

۳- با استفاده از کلید   F2, مکان نما در سلول فعال شده وکاربرقادر به ویرایش داده ها در سلول میباشد .

۴- با استفاد ه از کلیک ماوس بروی سلول مورد نظر رفته عملیات دوبار کلیک را انجام داده مکان نما فعال میگردد وشبیه عملیات کلید   F2 ,کاربر قادر به ویرایش داده ها در سلول میباشد .

حذف قالب بندی سلول

به طور کلی برای حذف داده ها در یک سلول از کلیدDelete استفاده می کنیم , اما این کلید قادر به حذف قالبندی سلول    نمی باشد (منظور از قالببندی : رنگها , قالبندی عمومی وعددی است)برای حذف قالبندی ها, سلول مورد نظر را انتخاب کرده,  سپس از منوی Edit  گزینه Clear   را انتخاب می کنیم  که گزینه های آن به شرح زیر عملیات پاکسازی را انجام می دهند :

 ALL: :   این گزینه باعث حذف محتویات سلول وهمچنین قالب بندی آن میگردد.

         Formats : قالب بندی حذف شده و داده برجا می ماند .

 Contents: حذف داده تغییر قالب بندی سلول.

 Comments: حذف توضیحات سلول .

aexcel9

با تشکر از ابراز احساس شما!
بعد از خواندن مطلب چه حسی دارید؟
  • برانگیخته
  • مجذوب کننده
  • خوشحال کننده
  • حوصله سر بر
  • ناراحت کننده
  • عصبانی شدم
۹۷۰x90

درباره نویسنده

مطالب مرتبط